HEIDELBERG Slovensko, s.r.o.

Rating a informácie o HEIDELBERG Slovensko, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 43149 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 115. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9867% spoločností je horších ako HEIDELBERG Slovensko, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti HEIDELBERG Slovensko, s.r.o." href="http://heidelberg-slovensko.sk-rating.com/">
   <img src="http://heidelberg-slovensko.sk-rating.com/heidelberg-slovensko.png" width="150" height="25" alt="Rating HEIDELBERG Slovensko, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating HEIDELBERG Slovensko, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia